Facebook pixel

Spotify Chat Specialists - Swedish/English
Posted on 5/6/2022
INACTIVE
Locations
Remote
Experience Level
Entry
Junior
Mid
Senior
Expert
Desired Skills
Customer Service
Requirements
 • Experience with providing customer support via 4-6 concurrent chats (inbound messaging)
 • Ability to quickly identify any and all issues the customer may have
 • Ability to maintain high engagement with both the project and customers
 • Someone who wants to help the customer, not just move to the next one
 • People driven to do more for the customer and exercise good judgment in their favor when the opportunity presents itself
 • Customer service experience
 • Professional/business level proficiency in Swedish and English
 • Förmåga att snabbt identifiera alla problem som kunden kan ha
 • Förmåga att vara engagerad med både projektet och kunderna
 • Någon som vill hjälpa varje kund, inte bara gå vidare till nästa
 • Ansökande drivs av att göra mer för kunden och utöva gott omdöme till kundens fördel när möjligheten finns
 • Erfarenhet av kundservice; erfarneht av att hantera chattar
 • Yrkes-/affärsnivå kunskaper i svenska och engelska
 • Dedicated laptop or desktop computer with Windows 10 or above
 • Willingness to install MSQ security software and 2FA app on the phone
 • Stable broadband internet connection of 25 MBS or greater
 • 8GB RAM or better
 • Dual monitors highly recommended
 • Dedikerad bärbar eller stationär dator med Windows 10 eller högre
 • Villig att installera MSQ säkerhetsprogramvara och 2FA app på dator och telefon
 • Stabil bredbandsanslutning med 25+ MBS
 • 8GB RAM eller bättre
 • Två monitorer rekommenderas starkt
Responsibilities
 • The potential to work with some of the coolest clients around the world like the NFL, Vimeo, and Topps!
 • Flexible self-scheduling
 • Access to Hot Gigs' postings exclusive to the Mod Network
 • Work from home
 • Competitive hourly rate - Discussed during your first interview
 • Paid orientation
 • Möjligheten att arbeta med några av de coolaste kunderna runt om i världen som NFL, Vimeo och Topps!
 • Flexibel schemaläggning
 • Tillgång till "Hot Gigs" endast tillgängliga för Mods inom Modsquads nätverk
 • Arbeta hemifrån
 • Konkurrenskraftigt timlön - Diskuteras under din första intervju
 • Betald orientering
ModSquad

501-1,000 employees

Company Overview
ModSquad is a digital engagement company that offers moderation, customer support, community management and social media services.